撒奇萊雅族

撒奇萊雅族 (撒奇萊雅語:Sakizaya,Sakidaya),舊譯奇萊族、撒基拉雅、薩克扎耶或沙基扎雅,是台灣原住民的一個族群,世居於花蓮奇萊平原。 --來自 維基百科


最新文章