Nelson Mandela

納爾遜·羅利拉拉·曼德拉(科薩語:Nelson Rolihlahla Mandela [xolíɬaɬa mandɛ̂ːla],1918年7月18日-2013年12月5日),南非川斯凱人,是南非著名的反種族隔離革命家、政治家及慈善家,亦被廣泛視作南非的國父。 --來自 維基百科


最新文章