Ukraine

烏克蘭(烏克蘭語:Україна,轉寫:Ukrayina;烏克蘭語音標:[ukrɑˈjinɑ])是位於東歐的共和國,南接黑海、東連俄羅斯、北與白俄羅斯毗鄰、西與波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和摩爾多瓦諸國相連。 --來自 維基百科


最新文章