viettel

越南軍用電子電信(越南語:Tập đoàn Công ngiệp Viễn thông Quân đội/集團工業遠通軍隊,英語:Viettel Telecom),是一間位於越南的電信業者。 --來自 維基百科


  • 確認
  • .